Thời tiết ở Dubai

Về khí hậu UAE, rất nhiều tài liệu đã được viết trên mạng trong nhiều tháng. Để không lặp lại chính mình, tôi muốn đưa ra một số khía cạnh của hành vi, mà theo tôi, phải được tính đến cho trò tiêu khiển thích hợp ở Emirates. Vì vậy, tháng 12, tháng 1 và tháng 2 là những tháng thích hợp nhất cho những người yêu thích đi bộ đường dài.

ĐọC Thêm